Εγκαταστάσεις: Φυσικού Αερίου - Υδραυλικές
Πυρόσβεση - Θέρμανση - Κεντρικοί Κλιματισμοί
Έργα
Ι. Δαβούτης

Υδραυλικές εγκαταστάσεις, αποχέτευση, πυρόσβεση.